Fastighetsförmedling

En god fastighetsaffär handlar inte enbart om ett bra pris, utan även om service och energi.
Nordtimmer verkar för ett långsiktigt och lönsamt skogsägande. Ta hjälp av en lokal fastighetsförmedlare som vågar tro att vi kan marknaden i Norrbotten bättre än någon annan.