Välkommen till NORDTIMMER

Vi har lång erfarenhet och kunskap inom branschen!

Företaget är ett Norrbottniskt tjänsteföretag med huvudinriktning mot förvaltning och skötsel av skogsfastigheter i Sverige och Finland. Förutom detta bedriver vi även virkeshandel med förmedling av virke från Finland och Norge samt ger skoglig och ekonomisk rådgivning.

Företaget ägs av jägmästaren John Fagerbo med bred erfarenhet av arbete både med specifik skoglig rådgivning samt virkeshandel inom sågverks och massaindustrin.

Idag förvaltar vi närmare 20 000 ha spridda på fastigheter inom Sverige samt i norra Finland. I förvaltningsavtalen ingår tjänster av olika slag och omfattning. Uppdragens storlek varierar från helkundsavtal där vi sköter allt, vilket omfattar ekonomisk planering och skatterådgivning samt utförande av alla skogsvårdsåtgärder, till enklare avtal där endast olika bitar som t.ex. skogsvård eller virkesförsäljning ingår.

Målsättningen i alla uppdrag är att tillse att skogsägaren optimalt nyttjar fastighetens alla värden och möjligheter. Förutom försäljning av virke så förmedlar vi därför även kontakter samt sköter försäljning och upprättar avtal för att tillvarata andra affärsmöjligheter som t ex brännved, stängselvirke, och julgranar. Även upplåtelser som jakt och markarrenden är viktiga bitar i våra kunders totalekonomi.

virkeshandel / upplåtelser

Virkeshandel från Finland och Norge bedrivs via förmedling av virke och kontakter direkt mot slutkund.

Skogsrådgivning

Förutom ren förvaltning av skogsfastigheter och virkeshandel sysslar vi även med specifik rådgivning inom det skogliga området.