Välkommen till Nordtimmer AB. Vi hjälper dig med …

Fastighetsvärdering – Skogsbruksplan

Fastighetsvärdering

Oavsett anledning till din fastighetsvärdering så kan vi hjälpa dig. Att gör en fastighetsvärdering inom jord- och skogsbruksområdet kräver kunskap, erfarenhet och hög kännedom om den lokala marknaden. Nordtimmer har lång erfarenhet av de olika delar som ska värderas, exempelvis jord, skog, ekonomibyggnader och bostadshus, som sedan vägs samman till en helhetsbedömning.

Låt oss hjälpa dig med din fastighetsvärdering!

Kontakta oss idag! Vi har kunder från KirunaLuleåJokkmokkHaparandaNorrbotten.

Skogsbruksplaner

En välskött skog genererar värde, en misskött skog ger motsatsen! Skogen är under ständig förändring vilket innebär ett lönsamt skogsägande utmanade. En skogsbruksplan är ditt personliga verktyg som ska hjälpa dig på vägen. Det är en sammanställning av din skogsfastighet, som ger dig en översikt av vilka, samt i vilken ordningen åtgärderna behöver utföras. Att vara aktiv i beslutsfattanden för din skog gör det både roligare och mer givande att vara skogsägare. Du får en närmare relation till din skog och färre tråkiga överraskningar.
En skogsbruksplan är en god investering som kommer betala sig själv, många gånger om. Skogsbruksplaner kan i många hänseenden vara svåra att förstå, vi hjälper dig gärna med en genomgång och redogör riktlinjer för din skogsskötsel. Vi kan även hjälpa till med en uppskattning för att se vilket värde just din skogsfastighet besitter samt vilka åtgärder som bör göras omgående och vad som ska göras i framtiden.