Skogsrådgivning

Förutom ren förvaltning av skogsfastigheter och virkeshandel sysslar vi även med specifik rådgivning inom det skogliga området och kan hjälpa till med tjänster inom följande områden:

  • Skogsvård.
  • Fastighetsvärdering.
  • Bokföring och deklaration.
  • Generationsväxling.
  • Skatterådgivning.
  • Fastighetsöverlåtelser.
  • Investeringsanalys vid fastighetsköp.
  • Virkesförsäljning och rotpoststämpling.
  • Jaktupplåtelser och markarrenden.